Academic English Unit

 

 

English Preparatory School

"2017-2018 Akademik yılında Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrencilerimiz İngilizce'yi daha etkin kullanabilmek için yapacakları ek çalışmaları, öğrencisi oldukları sınıfların danışman ve yardımcı okutmanlarının Ofis Saatlerinde alabilirler." / "English Preparatory School students enrolled in 2017-2018 Academic Year, can work with their class and partner instructors within their Office Hours in order to improve their English."